Kalendář Kalendář (freeimages.com)

Kalendář

Kvě
30
Út
Potřebujeme nájemní bydlení? 1. diskuze k výstavě v pin Skrýt mapu Galerie Jaroslava Fragnera
Kvě 30 @ 18:00 – 20:00
Potřebujeme nájemní bydlení? 1. diskuze k výstavě @ pin Skrýt mapu Galerie Jaroslava Fragnera | Česko

Galerie Jaroslava Fragnera a Zelení vás zvou na panelovou diskuzi v rámci Výstavy o nájemním bydlení.

Téma: Potřebujeme nájemní bydlení? Sociální a ekonomický rozměr finančně dostupného (zejm. nájemního) bydlení

Pojďme diskutovat o tématu, které se dostává na přední stránky novin. Pojďme společně hledat cesty k bydlení.

Účast v panelu přijali:

✔ PhDr. Matěj Stropnický – předseda Zelených, zastupitel hl. m. Prahy a MČ Praha 3
✔ doc. Ing. arch. Michal Kohout – FA ČVUT, UNIT architekti
✔ Mgr. Jan Sládek – FF UK, katedra sociologie
✔ RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. – PřF UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
✔ Mgr. Anna Ježková MBA – Česká společnost pro rozvoj bydlení
✔ Ing. Michal Tesař – Agentura pro finančně dostupné bydlení z.s.

Kvě
31
St
Transhumanismus | Molekulární stroje v Paralelní Polis
Kvě 31 @ 20:00 – 22:00
Transhumanismus | Molekulární stroje @ Paralelní Polis | Česko

Uplynulo už 30 let od vydání knihy Engines of Creation kde Eric Drexler představil svou vizi stavby strojů z jednotlivých atomů. Dnešní podoba “nanotechnologie” však jeho vize zdaleka nenaplňuje. Umíme sice v principu manipulovat jednotlivými atomy a syntetizovat jednoduché součástky nanostrojů, neumíme je ale složit dohromady do komplexních systémů. Mnozí navíc namítají, že Drexleorvy vize jsou principielně naivní, protože jejich deterministickou funkci naruší všudypřítomné nečistoty a tepelné fluktuace. Nejdůmyslnější nanotechnologii přestavuje stále molekulární biologie, která se vyvinula spontánní evolucí a funguje na stochastické bázi. Můžou vůbec racionálně navržené nanostroje v něčem překonat své biologické předchůdce? Jaké jsou limity a kde je prostor na zlepšení?

Přednášet bude Prokop Hapala, který pracuje ve fyzikálním ústavu AVČR ve skupině Nanosurf (http://nanosurf.fzu.cz/). Čerstvě dokončil doktorát na téma simulace transport elektronu v nanostrukturach a simulace mikroskopie skenovací sondou se submolekulárním rozlišením.
___________________________________

Transhumanismus je program Paralelní Polis zaměřený na proměnu člověka související s rozvojem technologií.

Vstup na přednášku je zdarma. Bitcoinový příspěvek na pořádání setkání můžete zaslat na:
blockchain.info/address/1BHPGY7Rb9WaBBkYPKjZTnKYRzt5mC8NPM
Web se záznamy a slidy z minulých přednášek:
paralelnipolis.cz/program/transhumanismus/

___________________________________

Paralelní Polis je nezávislý think-tank a hackerspace, ve kterém najdete ideově zaměřený Institute of Cryptoanarchy, skvělou kávu v Bitcoin Coffee, coworking Paper Hub (řekněte si o den zdarma) a také MakersLab, kde vás zasvětíme do tajů 3D tisku.

Hledáte inspirativní prostory pro vaši akci? Podívejte se, co vám můžeme nabídnout www.paralelnipolis.cz/pronajem.

Prozkoumejte web www.paralelnipolis.cz
Odebírejte události facebook.com/vejdiven/events
Poslouchejte záznamy soundcloud.com/paralelnipolis
Sledujte videa youtube.com/c/paralelnipoliscz

Čvn
1
Čt
Zkoumáme výzkum, teorie a praxe v Akademické konferenční centrum
Čvn 1 @ 06:00 – 07:30
Zkoumáme výzkum, teorie a praxe @ Akademické konferenční centrum | Česko

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., SIMAR – Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Tentokrát svým formátem trochu netradičně pojatý seminář, který se soustředí na metodologii. V šesti příspěvcích budou představeny jak kvantitativní, tak kvalitativní přístupy a nástroje měření, a budou diskutovány jejich přednosti, slabiny, dosavadní aplikace a budoucí možné využití. Cílem semináře je přinést přehled o aktuálně používaných metodách a nástrojích a přispět tak k diskusi a výměně znalostí a zkušeností na poli metodologie.

HANA PACÁKOVÁ (Kantar Millward Brown)

Řízené uzavřené online komunity jako kvalitativní výzkumný nástroj

V rámci příspěvku budou představeny výhody, omezení a specifická pravidla organizace výzkumného nástroje řízené uzavřené online komunity. Na dvou případových studiích komunit z oblasti financí a životního stylu mladých pak bude ukázáno, jaký typ dat a informací je možné z takové komunity získat.

LUCIE VLČKOVÁ (Nielsen Admosphere)

SentiMetr – Měření emocí a jejich praktické využití

Prezentace ukáže několik příkladů využití emoční analýzy v praxi a vzájemnou synergii mezi deklaracemi a měřením (kde ani samotná deklarace ani samotné měření nestačí).

JIŘÍ VINOPAL (CVVM, Sociologický ústav AV ČR)

Indikátor kvality pracovního života – možnosti a rizika přechodu z PAPI na CASI.

Indikátor kvality pracovního života (SQWLi) byl vyvinut do podoby konzistentního nástroje v průběhu let 2005-2014. Nyní je etablován jako dlouhodobý nástroj pro měření kvality pracovního života v ČR a jeho využití v modech PAPI (příp. CAPI) je nyní plně standardizováno příslušnou metodikou. Z řady důvodů je však na místě uvažovat o jeho využití (případně plném převedení) do jiných modů (CAPI, CASI, On-line). To však znamená výraznou metodologickou změnu s nejasnými dopady na výsledky a časovou srovnatelnost dat. Těžištěm příspěvku by proto měla být diskuse o možných dopadech změny a jejich řešení.

PAULÍNA TABERY, MARTIN BUCHTÍK, JIŘÍ VINOPAL (CVVM, Sociologický ústav AV ČR)

Názorové vůdcovství – možnosti měření, validita tří škál pro měření názorového vůdcovství ve výběrových šetřeních v České republice

Příspěvek představí možnosti měření názorového vůdcovství, a zaměří se zejména na dosavadní testování validity tří různých škál obecného názorového vůdcovství pro použití v České republice na obecné i specifické populaci.

JOHANA CHYLÍKOVÁ, PETRA ANÝŽOVÁ (Sociologický ústav AV ČR)

Souhlasný styl odpovídání v českých datech: jeho charakter a metoda identifikace

Tématem příspěvku je souhlasný styl odpovídání, tj. tendence respondentů souhlasit s položkami, které mají opačný význam. Jako metodu pro identifikaci souhlasného stylu odpovídání v českých datech používáme konfirmativní faktorovou analýzu. Dosud jsme analyzovaly všechna relevantní data z velkých českých akademických šetření (ISSP, CVVM, ESS, EVS), považujeme tedy naše výsledky za poměrně robustní. Cílem naší studie je potvrdit vztah souhlasného stylu odpovídání s věkem a vzděláním, který byl opakovaně nalezen v datech ze zemí západní Evropy.

JARMILA PILECKÁ (CVVM, Sociologický ústav AV ČR)

Srovnatelnost užitých způsobů dotazování v mixed-mode design šetřeních

Příspěvek se zaměřuje na užití smíšených způsobů dotazování se zaměřením na okolnosti jejich užití, silné a slabé stránky možných kombinací a zkoumání srovnatelnosti dat sebraných pomocí mixed-mode design.

Čvn
19
Po
Ženy a veřejně dění – Mníšek pod Brdy v Mateřské centrum OÁZA
Čvn 19 @ 15:30 – 18:30
Ženy a veřejně dění - Mníšek pod Brdy @ Mateřské centrum OÁZA | Mníšek pod Brdy | Česko

Pečujete o malé dítě nebo Vám už děti odrostly a chtěla byste se zapojit do dění okolo Vás?
Není Vám lhostejné, co se děje ve Vaší obci?
Zajímá Vás politika nebo neziskový sektor?

Přijďte na motivační setkání s aktivními ženami z politiky i neziskových organizací. Nechte se inspirovat jejich osobními příběhy a zkušenostmi a zapojte se i Vy do veřejného dění!

Přihlašovat na akci se můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdioJ3AhuORtscRtraq3hnnZEKOF8qLhUQobOIEGkgPl5_jZA/viewform?c=0&w=1