Časopis Sociální teorie | Praha v číslech a grafech

Počet hostů v Praze

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze podle měsíců

Zdroj: ČSÚ, Prague Tourism


Počet hostů v Praze

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze podle měsíců - od r. 2015

Zdroj: ČSÚ, Prague Tourism


Vývoj počtu hostů v Praze

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze podle kvartálů

Zdroj: ČSÚ, Prague Tourism


Počet obyvatel a voličů Prahy 1

Vývoj počtu obyvatel s trvalým bydlištěm na Praze 1 (k 31. 12.) a počet oprávněných voličů

Zdroj: ČSÚ, volby.cz, r. 2020 údaje o voličích ÚMČ ÚP1 (březen), data mobilních operátorů (Praha.eu)


Počet žen a mužů na Praze 1

Vývoj počtu žen a mužů s trvalým bydlištěm na Praze 1

Zdroj: ČSÚ, volby.cz


Podíl voličů pražských městských částí

Podíl oprávněných voličů v obecních volbách na počtu obyvatel prvních dvanácti pražských městských částí

Zdroj: ČSÚ, volby.cz


Počet obyvatel a voličů pražských městských částí

Počet obyyvatel a oprávněných voličů v obecních volbách prvních dvanácti pražských městských částí

Zdroj: ČSÚ, volby.cz


Počet cizinců v Praze 1

Vývoj počtu obvyatel cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem na Praze 1

Zdroj: ČSÚ


Bilance obyvatelstva Prahy 1

Zdroj: ČSÚ (k 31. 12.)


Věková struktura obyvatelstva Prahy 1

Průměrný věk obyvatel Prahy 1 a srovnání s ČR (k 31. 12.)