Časopis Work, Employment and Society slaví 25 let. Nabízí výběr článků 25. výročí WES

Časopis Work, Employment and Society slaví 25 let. Nabízí výběr článků

Kromě vlastních článků se vám snažíme zprostředkovat i práce kolegů jak tuzemských (za pozornost stojí například poslední číslo AntropoWebzinu vznikající při Západočeské univerzitě), tak zahraničních. Dnes se nabízí jedinečná šance vás podarovat vánočním dárkem a vaše zasloužené chvíle klidu obohatit o možnost si pročíst některé vybrané články při příležitosti 25. výročí časopisu Work, Employment and Society.

Časopis Britské sociologické asociace zabývající se především sociologickými aspekty práce a zaměstnanosti vychází pod značkou SAGE. Jste-li členy vybrané akademické instituce, pravděpodobně si můžete obstarat vlastní přístup k jinak placenému obsahu, v případě běžných smrtelníků ale bohužel většina publikací vyžaduje placené členství. Mezi následujícími články naleznete kromě recenzí i články věnované tématům genderu, masové produkce či struktury trhu práce, celkově se však má jednat o výběr toho nejlepšího. Jedná-li se o oblasti vašeho zájmu, jistě naleznete inspirativní čtení. Přístup je ,,otevřený“ pouze do 31. ledna 2013, proto je vhodné si texty uložit i pro později použití.

Philip Taylor

Work Organization, Control and the Experience of Work in Call Centres
Phil Taylor, Gareth Mulvey, Jeff Hyman, and Peter Bain
March 2002; vol. 16, 1

‚A Unique Working Environment‘: Health, Sickness and Absence Management in UK Call Centres
Phil Taylor, Chris Baldry, Peter Bain, and Vaughan Ellis
September 2003; vol. 17, 3

Richard Hyman

Institutional Transfer: Industrial Relations in Eastern Germany
Richard Hyman
December 1996; vol. 10, 4

Strategy or Structure? Capital, Labour and Control
Richard Hyman
Work, employment and society, March 1987; vol. 1, 1

Ruth Milkman

Book Review
Ruth Milkman
December 1991; vol. 5, 4

Catherine Hakim

Workforce Restructuring in Cross-National Perspective
Catherine Hakim
June 1995; vol. 9, 2

1991 Census SARs: Opportunities and Pitfalls in the Labour Market Data
Catherine Hakim
September 1995; vol. 9, 3

Karel Williams

Ford versus ‚Fordism‘: The Beginning of Mass Production?
Karel Williams, Colin Haslam, and John Williams
December 1992; vol. 6, 4

Do Labour Costs Really Matter?
Karel Williams, John Williams, and Colin Haslam
September 1989; vol. 3, 3

Linda McDowell

Book Reviews
Linda McDowell
September 2000; vol. 14, 3

Book Reviews
Linda McDowell
September 1989; vol. 3, 3

Arne Kalleberg

Non-Standard Work in Two Different Employment Regimes: Norway and the United States
Karen M. Olsen and Arne L. Kalleberg
June 2004; vol. 18, 2

Book review symposium: Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class, reviewed by Arne Kalleberg
Arne L Kalleberg
August 2012; vol. 26, 4

Print Friendly, PDF & Email