Kromě vlastních článků se vám snažíme zprostředkovat i práce kolegů jak tuzemských (za pozornost stojí například poslední číslo AntropoWebzinu vznikající při Západočeské univerzitě), tak zahraničních. Dnes se nabízí jedinečná šance vás podarovat vánočním dárkem a vaše zasloužené chvíle klidu obohatit o možnost si pročíst některé vybrané články při příležitosti 25. výročí časopisu Work, Employment and Society.

Časopis Britské sociologické asociace zabývající se především sociologickými aspekty práce a zaměstnanosti vychází pod značkou SAGE. Jste-li členy vybrané akademické instituce, pravděpodobně si můžete obstarat vlastní přístup k jinak placenému obsahu, v případě běžných smrtelníků ale bohužel většina publikací vyžaduje placené členství. Mezi následujícími články naleznete kromě recenzí i články věnované tématům genderu, masové produkce či struktury trhu práce, celkově se však má jednat o výběr toho nejlepšího. Jedná-li se o oblasti vašeho zájmu, jistě naleznete inspirativní čtení. Přístup je ,,otevřený“ pouze do 31. ledna 2013, proto je vhodné si texty uložit i pro později použití.

Philip Taylor

Work Organization, Control and the Experience of Work in Call Centres
Phil Taylor, Gareth Mulvey, Jeff Hyman, and Peter Bain
March 2002; vol. 16, 1

‚A Unique Working Environment‘: Health, Sickness and Absence Management in UK Call Centres
Phil Taylor, Chris Baldry, Peter Bain, and Vaughan Ellis
September 2003; vol. 17, 3

Richard Hyman

Institutional Transfer: Industrial Relations in Eastern Germany
Richard Hyman
December 1996; vol. 10, 4

Strategy or Structure? Capital, Labour and Control
Richard Hyman
Work, employment and society, March 1987; vol. 1, 1

Ruth Milkman

Book Review
Ruth Milkman
December 1991; vol. 5, 4

Catherine Hakim

Workforce Restructuring in Cross-National Perspective
Catherine Hakim
June 1995; vol. 9, 2

1991 Census SARs: Opportunities and Pitfalls in the Labour Market Data
Catherine Hakim
September 1995; vol. 9, 3

Karel Williams

Ford versus ‚Fordism‘: The Beginning of Mass Production?
Karel Williams, Colin Haslam, and John Williams
December 1992; vol. 6, 4

Do Labour Costs Really Matter?
Karel Williams, John Williams, and Colin Haslam
September 1989; vol. 3, 3

Linda McDowell

Book Reviews
Linda McDowell
September 2000; vol. 14, 3

Book Reviews
Linda McDowell
September 1989; vol. 3, 3

Arne Kalleberg

Non-Standard Work in Two Different Employment Regimes: Norway and the United States
Karen M. Olsen and Arne L. Kalleberg
June 2004; vol. 18, 2

Book review symposium: Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class, reviewed by Arne Kalleberg
Arne L Kalleberg
August 2012; vol. 26, 4

Print Friendly, PDF & Email