Časopis Sociální teorie (www.socialniteorie.cz, ISSN 1805-6245) je od roku 2011 projektem otevřeným zejména studentům a studentkám sociologie a příbuzných sociálních věd. Jeho posláním je přinést mezioborový vhled do studia moderní sociální teorie prostřednictvím publikace článků, studií, výzkumných zpráv, recenzí, postřehů či monografií. Rovněž chce reakcí na aktuální společenská témata a zapojením do polemik s tuzemskými i zahraničními autory přispět k rozvoji občanské společnosti a vytvořit platformu pro demokratickou diskusi.

Proč sociální teorie a ne sociologie, když jde z velké části o ryze sociologická témata a sociologické texty? Sociální teorie zahrnuje širší rámec a neomezuje se pouze na sociologickou terminologii a obvyklý, často kanonický přístup k sociální problematice. Jak píše sociolog Marek Skovajsa v knize Struktury významu: „Sociální teorie (…) je obecnou analytickou reflexí pojmů a formálních poznávacích schémat všech sociálních věd a poskytuje jim konceptuální nástroje pro jejich vlastní empirické i teoretické výkony.

Sociologie sousloví sociální teorie až do 40. let 20. stol. neznala, takže bylo možné oba termíny do jisté míry zaměňovat. Dnes však sociální teorií míníme vědecky i pojmově dobře vybavené přístupy, ačkoliv spíše volněji ukotvené, multidisciplinární. Zaměřují se více na každodennost, její interakce a názorovou polemiku, čímž často zasahuje i do jednání o směřování a cílech společnosti.

Kdo nás platí a kdo nám dal mandát vyjadřovat se k záležitostem, do kterých nikomu nic v epoše individualismu není? Neplatí nás bohužel nikdo, ale můžete nás podpořit, viz výzva níže na této stránce. A mandát ke společenské kritice není třeba – máme totiž za to, že podřídit celý svět logice zisku je popřením všech ušlechtilých idejí, se kterými kdy lidstvo přišlo, a cestou do totalitarismu.

Máte-li zájem o spolupráci či zaslání svých materiálů k publikaci, obraťte se prosím na redakce(at)socialniteorie.cz. Využijte výzvu Nepište do šuplíku, pište pro nás!

Časopis Sociální teorie je nevýdělečným projektem, všichni přispěvatelé publikují své texty bez nároku na odměnu.

Odebírat RSS / Facebook / G+

Otevřený dopis ve věci dotazníkového šetření projektu Reflex 2013

Otevřený dopis ve věci soutěže Miss Univerzity Karlovy

Redakce časopisu Sociální teorie

Primární kontakt: redakce(at)socialniteorie.cz

PhDr. Filip Lachmann / šéfredaktor, tech. podpora, PR
filip (at) lachmann.cz

Vydavatel:
PhDr. Filip Lachmann
Adresa: Letenská 19, Praha 1, 118 00

ISSN 1805-6245

(Na)psali pro nás (externí spolupracovníci a spolupracovnice)


Poznámka k ilustračním fotografiím v časopisu Sociální teorie

Fotografie použité na webu časopisu Sociální teorie (www.socialniteorie.cz) slouží pouze k ilustračním účelům. Jelikož je tvorba časopisu Sociální teorie nevýdělečnou činností a neslouží tak dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nejedná se dle Autorského zákona 121/2000 Sb. § 31 odst. c) o zasahování do autorského práva. Vždy jsme však ochotni ilustrace na základě požadavku vlastníka odstranit.

Podpořte tento projekt!

Chod časopisu Sociální teorie (webhosting, možnosti dalšího rozvoje) můžete podpořit zasláním libovolné částky prostřednictvím služby PayPal nebo platební karty.