Malé zamyšlení nad tím, jak a o čem se má vyjadřovat vědec.

Psychiatr Cyril Höschl poskytl serveru iDNES.cz rozhovor, ve kterém podal vysvětlení naší současné politické krize. Za vším podle Höschla stojí to, že Petr Nečas, slušňák a naivní chlapec z Moravy, nalétl svodům ,,konkubíny“ Jany Nagyové. Profesor psychiatrie podává poměrně detailní rozbor osobností obou aktérů a vysvětluje prostému lidu, jak to celé bylo. Nagyová je v jeho očích ,,konkubína“, ,,žena, která si ze získání svého idolu udělá byznysplán“ a dále žena, jejíž život byl hnán pocitem méněcennosti pramenícího z toho, že byla pouhou účetní z malého města. Ukazuje nám tedy obraz vysoce nebezpečné čarodějnice.

Naopak Petr Nečas je Höschlem vykreslen jako racionálně uvažující muž, jehož jedinou chybou bylo, že spadl do pasti nalíčené „konkubínou“. Nečasovým největším proviněním je podle Höschla to, že není protřelý ,,děvkař“, který by nekalé úmysly nebezpečné ženy odhalil a řádně s touto zatočil. Bývalý předseda vlády je dále líčen jako ,,slušňák“, ,,poctivý katolík“, ,,nejlepší premiér, jakého jsme kdy měli“ a ,,z gruntu poctivý člověk“. Höschl tak nabízí popis událostí až inkvizičním způsobem – zlo je zde zpodobněno zcela vinnou ženou a muž je pouhou obětí, člověkem, který za nic nemůže a do spárů zla se dostal v důsledku své dobrotivosti.

Pokud je profesor a vědec Höschl o celé kauze informován z médií a o vztahu Nagyové a Nečase tedy ví pouze to, co veřejnosti dosud nabídlo zpravodajství, je velice pozoruhodné, jak vysoce nevědeckou metodu pro  vysvětlení problému používá. Jak je známo, ve vědě je nutné vycházet z faktů. Popis jevu založený na domněnkách a předsudcích je vedle manipulace s daty největším prohřeškem, jakého se může vědec dopustit. Je však možné i to, že Höschl premiéra a ředitelku jeho kabinetu zná. Pokud byli aktéři kauzy např. jeho pacienty a Höschl jejich charaktery poznal, bylo by jeho vyjadřování se o nich v médiích zase porušením lékařského tajemství. Ať už to tedy bylo tak, že Hoschl ví o kauze pouze z médií nebo tak, že Nagyovou a Nečase dobře zná, v obou případech se zásadně prohřešil proti vědeckým standardům.

Je běžné, že v médiích prezentují svou reflexi aktuálního dění různé celebrity stylem, který v rozhovoru pro iDNES.cz uplatnil psychiatr Höschl. Leckdy se nám to nemusí líbit, ale kritizovat např. herce nebo zpěváka ze jeho názor nelze; na názor má nárok každý člověk a celebrity pouze uplatňují svou moc, kterou mají v médiích. Problém však nastává, když předpojatá a na domněnkách založená tvrzení o skutečnosti prezentuje vědec. Pan Hoschl má jistě právo říkat svoje názory, nesmí je však halit do hávu vědy a objektivity. Tím dělá vědě medvědí službu, protože se staví za přesný opak toho, co chce moderní věda činit a sdělovat.

Rozhovor profesora Höschla s novinářem iDNESu byl veden způsobem, který je vhodný pro klábosení v restauraci pod vlivem alkoholu. Používání slov jako ,,děvkař“ a hodnocení Nagyové jako ,,konkubíny“ je rétorika, kterou možno uplatňovat v hospodě u piva, nikoliv však v případě, kdy se do médií vyjadřuje vědec, člen Rady vlády pro výzkum a inovace a člen prezídia GAČR.

Zdroj úvodní ilustrace: sxc.hu.

Print Friendly, PDF & Email

1 komentář u „Höschl praštil do stolu až se rozletěly půllitry“

  1. Hoschl praštil do stolu až se rozletěly půllitry je krásný příklad toho, jak by vědecký nadpis v novinách měl vypadat. S MFD si rozhodně nezadá. Rozhovor v novinách vskutku není vědecké pojednání – a hrát při tom vědce bylo by trapné. Ještě že to Hoschla ani nenapadlo, v tom má mé nejhlubší sympatie. Na vědu mají jiné časopisy. Jinak – známaost asi nemá s lékařským tajemstvím nic společného, ne? I jako doktor nebo doktorka můžu znát souseda a říct, co si o něm myslím. Tím nic nevyzrazuji, to každý vidí. A v rozhovoru žádné diagnózy nebyly. Rozhovor byl prima a mluvil mi z duše.

Komentáře nejsou povoleny.