Foucaultův slon

“… diskursy samotné nejsou pravdivé nebo lživé.” (Power/Knowledge, s. 118) “Doznání bylo a dodnes zůstává obecnou matricí, která řídí produkci pravdivého diskursu o sexu.” (Vůle k vědění. Dějiny sexuality I., s. 75) Následující text je překladem anglického článku „Foucault’s Elephant“ Thomase Morrisona. Okázalý francouzský filozof Michel Foucault (1926-1984) je dobře známý pro své historické analýzy kriminality, sexuality […]

O vzdělání a důležitosti popularizace vědy v době postmoderní

Popularizace vědy je důležitým a aktuálním tématem, zejména dnes, kdy všichni – včetně nepříliš důvěryhodných politických představitelů – mluví o společnosti vzdělání, společnosti vzdělanostní či informační. Za informacemi je dnes podnikána doslova honba prostřednictvím nových technologií, určených zejména pro přístup k internetu, k němuž se dostáváme prakticky odkudkoliv. Naše závislost na něm stále vzrůstá. Existence informací se […]