Pro řadu vznikajících nedorozumění a pro nebývalý zájem o téma na sociálních sítích připomínáme loňský článek a původní znění iniciativy.

Tento text vznikl jako doplňující komentář k článku Petra Honzejka v Hospodářských novinách z 20. listopadu 2013. Protože autor ve svém textu svérázným způsobem komentuje aktivity studentské iniciativy Za Karlovku bez sexismu, rozhodla jsem se na jeho komentář reagovat a uvést na pravou míru dezinterpretace, které ve svém textu použil. Vzhledem k tomu, že HN mou reakci na Honzejkův článek zveřejnily v rubrice Dopisy a emaily, tedy na místě, které není příliš čtenářsky atraktivní, a můj text není volně dostupný na webu HN, umístila jsem se svůj text na web časopisu Sociální teorie. Zde publikovaný text je redakčně neupravený komentář, který vyšel v rubrice Dopisy a emaily v Hospodářských novinách 25. listopadu 2013.

Novinář Petr Honzejk publikoval v Hospodářských novinách komentář, ve kterém se po svém vypořádává s aktivitami studentské iniciativy Za Karlovku bez sexismu. Tato iniciativa poslala minulý týden otevřený dopis rektorovi univerzity, ve kterém jej žádá, aby podnikl kroky nezbytné k tomu, aby soutěž Miss Univerzity Karlovy přestala používat ve svém názvu odkaz k této prestižní akademické instituci. Pod dopis se podepsaly více než tři stovky lidí, především studentů UK, ale i absolventů a pedagogů univerzity. Požadavkům iniciativy bylo tento týden vyhověno, neboť univerzita v pondělí 18. listopadu vydala tiskové prohlášení, ve kterém píše, že „Univerzita Karlova podniká veškeré právní kroky, které povedou k odstranění jména univerzity z názvu soutěží a k nápravě.“

Jako jedna z iniciátorek studentského protestu proti soutěži Miss UK bych chtěla v tomto textu upozornit na mylnou interpretaci požadavků iniciativy Za Karlovku bez sexismu, kterou ve svém komentáři použil Petr Honzejk.

Komentátor HN píše, že „univerzitní soutěže krásy mají tradici všude na světě“, ale zapomíná dodat, že na univerzitách v západní a v severní Evropě akademické soutěže krásy běžné nejsou, jak upozorňuje např. Hana Tenglerová ve svém článku „Soutěže krásy na akademické půdě aneb univerzitní PR pro 21. století“ v newsLetteru NKC – ženy a věda výzkumného oddělení Gender a Sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., z února letošního roku. Tenglerová informuje i o kontroverzi, kterou v roce 2008 ve Velké Británii rozpoutala univerzitní soutěž krásy Miss University London, proti které se vzbouřili studenti i veřejnost. Celý protest byl zakončen tím, že studenti a studentky vtrhli na finálový večer soutěže krásy, kde způsobili pozdvižení. V dalším roce se už soutěž z pochopitelných důvodů neopakovala.

Autor komentáře dále uvádí, že by se iniciativa měla podle stejné logiky, se kterou kritizuje soutěž krásy Miss UK, ohradit i proti sportovním akcím organizovaným pod jménem univerzity. Podle autora totiž sport se studiem nesouvisí stejně jako fyzický vzhled účastnic soutěže. Zapomíná však na to, že sport s naší nejprestižnější univerzitou co do činění má. Většina fakult Univerzity Karlovy má katedru tělesné výchovy a sportu je dokonce věnována celá fakulta UK – Fakulta tělesné výchovy a sportu. S přihlédnutím k této skutečnosti tedy argument o nevhodnosti sportu na akademické půdě povážlivě pokulhává.

Vrcholem argumentační eskapády Petra Honzejka je vnucené tvrzení, že se požadavky iniciativy potkávají s muslimskou kulturou v tom smyslu, že chtějí omezit svobodu žen se odhalovat. Píše: „na druhou stranu bych se ale nerad dožil momentu, kdy studentky budou vykonávat z důvodů politické korektnosti zkoušky v burce či v budkách vystavěných na způsob katolických zpovědnic, aby pedagogové neměli tendenci do hodnocení intelektuálního výkonu aspirantek implantovat vlastní libido.“ Naznačuje tím, že naše iniciativa, která chce zabránit zneužívání dobrého jména Univerzity Karlovy ke komerčním účelům soutěže krásy, jejíž princip leží daleko za hranicemi akademické kultury, je zacílena na omezování lidské svobody dle libosti nakládat se svým tělem. Autor komentáře musel při čtení našeho otevřeného dopisu rektorovi UK velmi popustit uzdu své představivosti, neboť v textu není ani zmínka o tom, že by se studentky měly pomuslimsku či pokatolicku zahalovat.

Iniciativa Za Karlovku bez sexismu se ani nevymezuje proti účastnicím soutěže; vymezuje se proti komerčnímu principu soutěže, který stojí na vžitém stereotypu o ženách jako především krásných objektech určených k vystavování. Soutěž Miss Univerzity Karlovy je zcela věnována vzhledu studentek a jejich schopnostem patřičně modelingově pózovat. O inteligenci či vzdělání účastnic soutěž ani nezavadí. Součástí finálového večera soutěže je sice kromě promenády ve spodním prádle i rozhovor se studentkami, ten však trvá zhruba minutu a studentkám jsou kladeny otázky typu „Chtěla bys chodit raději s hokejistou nebo s fotbalistou?“

Stereotyp o ženě jako primárně krásném objektu, který tato soutěž využívá, podle našeho názoru na univerzitní půdu nepatří. Spojení soutěže krásy s akademickou půdou je absurdní a porušuje zásady a ideály univerzity jako místa, kde je ke všem studentům přistupováno stejně bez ohledu na pohlaví (a vzhled).

Cílem naší iniciativy není, jak naznačuje autor komentáře, zakázat univerzitní sport nebo omezovat svobodu dívek účastnit se soutěží krásy nebo nedejbože jejich svobodu oblékat se dle libosti. Cílem iniciativy je zabránit úzké skupině lidí nakládat se jménem Univerzity Karlovy jako se značkou, která má k jejich soutěži přilákat dívky lačnící po kariéře v modelingu a sponzory, kteří celou tu parádu zaplatí.

Celé znění otevřeného dopisu iniciativy je k přečtení zde.

Zdroj úvodní ilustrace: sxc.hu.

Print Friendly, PDF & Email