Ještě před koncem letošního roku vychází další číslo Sociologického časopisu vydávaného Sociologickým ústavem AV ČR. Níže naleznete odkazy na jednotlivé stati, recenze a články, chcete-li nejprve zhlédnout abstrakty, nebo se dozvědět více o časopisu, navštivte oficiální stránky Sociologického časopisu. Aktuální číslo nabízí zejména studie ze sociologie města.

Obsah čísla:

EDITORIAL

Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová, Barbora Vacková:
Město v sociálních vědách: kulturální přístup [677]

STATI

Petr Mareš:
Sonda do kultury města – Zlín, modelové město modernity [681]

Michal Růžička, Magda Stanová:
Oddělit a spojit: architektura sociálních nerovností v Benátské republice [703]

Gábor Oláh:
Kolektivní paměť, prostor a významy. Případ náměstí Svobody v Budapešti [729]

Pavel Pospěch:
Exkluze v privatizovaném městském prostoru: případová studie nákupního centra [751]

Ondřej Mulíček, Robert Osman, Daniel Saidenglanz:
Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti [781]

ROZHOVOR

Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová:
Urbánní sociologie se drží vcelku slušně… Rozhovor s Jiřím Musilem [811]

NEKROLOGY

Marek Skovajsa:
Robert Neelly Bellah (1927–2013) [821]

Guy Hermet:
Pocta Juanu Linzovi [829]

JUBILEA

Jiří Šubrt:
Lewis A. Coser, sociolog, který „rehabilitoval“ konflikt (Ke stému výročí narození významného amerického sociologa) [835]

Zdeněk R. Nešpor:
Vzpomínka na Bohumila Jungmanna [839]

DISKUZE

Pavel Barša:
Odpověď na recenzi Hany Kubátové [841]

RECENZE

Adriana Holland:
Sharon Zukin: Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places [845]

Terezie Lokšová:
David Harvey: Rebel Cities: From the Right to the City to The Urban Revolution [848]

Tomáš Doseděl:
Costas Spirou: Urban Tourism and Urban Change: Cities in a Global Economy [851]

Libor Benda:
Tereza Stöckelová: Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti [854]

Petr Kalinič:
Tom Boellstorff, Bonnie Nardi, Celia Pearce, T. L. Taylor: Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of Method [858]

Print Friendly, PDF & Email