Po čase je tu opět další číslo Sociologického časopisu. Tentokrát je monotematické – zabývá se časoprostorovými modely chování a denní mobilitou v měnícím se urbánním prostředí. Nedávnému úmrtí prof. Jiřího Musila je věnována řada nekrologů, následují recenze či otevřený dopis Sociologickému časopisu. Časopis je online ke stažení buď na stránkách Sociologického ústavu AV ČR, kde jsou k nalezení také abstrakty jednotlivých statí, nebo níže v článku.

K dispozici je také druhé číslo časopisu Data a výzkum (více o titulu) vydávaným rovněž SOÚ.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2012

EDITORIAL

Tadeusz Siwek:
Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí [829]

STATI

Bohumil Frantál, Pavel Klapka, Tadeusz Siwek:
Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska [833]

Petr Rumpel, Ondřej Slach:
Je Ostrava „smršťujícím se městem“? [859]

Josef Kunc, Petr Tonev, Bohumil Frantál, Zdeněk Szczyrba:
Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů) [879]

Jakub Novák, Jana Temelová:
Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů [911]

Lucie Vidovićová, Marcela Petrová Kafková:
Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života [939]

Ondřej Špaček:
Česká panelová sídliště: faktory stability a budoucího vývoje [965]

NEKROLOGY

Marek Skovajsa:
Za Jiřím Musilem (1928–2012) [989]

Michal Illner:
Odešel Jiří Musil [990]

Zdeněk R. Nešpor:
Zemřel Jiří Musil – osamělý běžec překračující hranice české sociologie [994]

Petr Dostál:
Vzpomínky na inspirující vlivy profesora Jiřího Musila [996]

Karel Maier:
Jiří Musil [1000]

Libor Prudký:
Velký autsajdr (Vzpomínka na prof. Jiřího Musila) [1001]

Marek Skovajsa:
Jiří Musil a sociální teorie [1003]

DOKUMENTY

Jiří Musil:
Poznání a jednání v sociální oblasti – variace na Weberovo téma [1009]

RECENZE

Ján Koper:
Lubomír Pána, Lukáš Valeš a kol.: Sociologie politiky – minulost, současnost, budoucnost (k teorii, dějinám a problémům) [1017]

Zdeněk R. Nešpor:
Radek Tichý, Martin Vávra: Náboženství z jiného úhlu [1023]

Michal Uhl:
Miroslav Paulíček: Nikdo se neodváží říci, že je to nudné. Sociologie vysokého a nízkého umění [1025]

Jan Šamánek:
Martin Valenta: Revoluce na pořadu dne: Kritické teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé armády a německé straně Zelených: diskursivní analýza [1029]

Johana Chylíková:
Joseph Heath, Andrew Potter: Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb Proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou [1031]

Anna Oravcová:
Michael P. Jeffries: Thug Life: Race, Gender, and the Meaning of Hip-Hop [1034]

ZPRÁVY

Lucie Vidovićová:
Jak se organizuje mezinárodní sociologie. Zpráva z Druhého sociologického fóra Mezinárodní sociologické asociace [1039]

Kateřina Sidiropulu Janků:
„Curiosity and Serendipity – A Conference on Qualitative Methods in the Social Sciences“ [1041]

Karel Čada a Lenka Slepičková, Eva Šlesingerová, Iva Šmídová:
Otevřený dopis Sociologickému časopisu [1044]

Data a výzkum 2/2012

Obsah čísla [110]

RECENZOVANÉ TEXTY

Marcela Petrová Kafková:
Vliv věku a pohlaví tazatele a respondenta na náročnost výběrového šetření v seniorské populaci [113]

Martin Buchtík:
Smíšené módy sběru dat v kvantitativním sociálněvědním výzkumu [129]

Eva Moravcová:
Jak definovat a měřit členství v gangu: Česká republika v evropském kontextu [151]

NERECENZOVANÉ TEXTY

Klára Plecitá:
European Social Survey (ESS) a výzkumné konsorcium ESS ERIC [172]

Johana Chylíková:
Letní metodologická škola institutu GESIS v Kolíně nad Rýnem – srpen 2012 [176]

Tomáš Čížek:
Zavedení tezauru ELSST v ČSDA [179]

Tomáš Čížek:
EDDI 2012 – 4. evropská konference tvůrců a uživatelů metadatového standardu DDI [181]

Martin Vávra:
CESSDA Expert Workshop, Tampere 2012: Akvizice dat [183]

Krátké informace a reklamy [184]

Print Friendly, PDF & Email