Několik poznámek k Foucaultovi a diskursu

Tento článek je překladem textu „Some Notes on Foucault on Discourse“ filosofa Johna C. Bradyho, spoluzakladatele filosofického magazínu Epoché, ve kterém původně vyšel. Michel Foucault chce v Archeologii vědění (1969, česky 2002) vysvětlit metodologii ve studiu diskursu. Otázka, co je to „diskurs“, je přitom jedním z ústředních problémů této knihy a je obtížné shrnout odpověď. Provizorně a …