Každoroční konference Forum 2000 zaměřená na lidská práva a hodnoty demokracie, odkaz Václava Havla, se opět přiblížila. Proběhne ve dnech 21. až 23. října zejména na pražském Žofíně. Možnost získat přístup jako pozorovatel již byla bohužel 11. října ukončena, nicméně značnou část jednání bude možné sledovat online. Letošním tématem je především vztah mezi demokracií a médii, své místo potom bude mít i odkaz Václava Havla a možnosti jeho dalšího rozvíjení.

Z webu konference (forum2000.cz): ,,Václava Havla velmi zajímala role nových médií v průběhu nedávných změn v arabském světě, zaujal ho také zásadní vliv, který mají nová média v nedemokratických zemích, i význam internetu při odhalování krutostí a nespravedlností. Pozornost chtěl věnovat také vývoji vztahu mezi médii a společností v demokratických zemích, vlivu technologického rozvoje na odpovědnost a spolehlivost médií a vzájemné závislosti mezi podnikáním, ekonomikou a médii.“

Program konference a rozpis jednotlivých panelových diskusí naleznete zde, přehledný rozvrh zde, podrobnou brožuru potom na tomto odkaze.

Hlavní téma je tedy úzce spjato s velmi aktuálními otázkami a fenomény, které stále více pronikají do naší každodennosti. Nabídka hostů, kteří přislíbili účast, tak zákonitě poutá naši pozornost: Madeleine Albright, bývalá ministryně zahraničních věcí, USA; Michael Anti, novinář, politický blogger, Čína; Šlomo Avineri, profesor politologie, The Hebrew University of Jerusalem, Izrael; Zygmunt Bauman, sociolog, Velká Británie/Polsko; Gareth Evans, bývalý ministr zahraničních věcí, Austrálie; Alaksandr Milinkievič, čelný představitel opozice, Bělorusko; Boris Němcov, ekonom, politik, Rusko; Arún Purí, zakladatel a šéfredaktor, India Today, Indie; Iveta Radičová, socioložka, bývalá předsedkyně vlády, Slovensko; Lozang Sanggjä, předseda tibetské exilové vlády, Indie; Yohei Sasakawa, předseda, The Nippon Foundation, Japonsko; Roger Scruton, filozof a politolog, Velká Británie; Fatmir Sejdiu, bývalý prezident, Kosovo; Abú Bakr Šaukí, tvůrce dokumentárních filmů, aktivista, USA/Egypt; a Jan Švejnar, předseda, CERGE-EI, USA/Česká republika.

Například právě jeden z nám nejbližších hostů, Zygmunt Bauman, se tématem nových médií zabýval už dříve v letošním roce, takže jsme oprávněni předpokládat, jakým směrem bude mířit jeho příspěvek do diskuse, např. v panelu Human Rights and Media. Článek Do Facebook and Twitter help spread Democracy and Human Rights?, který Bauman publikoval v květnu na serveru Social-europe.eu, vyznívá poměrně pesimisticky a ve svém závěru shrnuje to, co sociologové v souvislosti s médii často poznamenávají: média nejsou sama o sobě dobrá či špatná, záleží, jak a k čemu jsou použita. Vypůjčím-li si Baumanův příměr, tak sekyra může být použita ke kácení lesa, stejně jako ke stínání hlav. Technologie, které jsou integrální součástí nových médií, nejsou zárukou demokracie, tak jako jí navzdory předpokladům nikdy nebyl telegraf, rozhlas, ani televizní vysílání.

Tento článek však není diskusí nad tématem konference, a proto se vrátím k organizačním záležitostem. Máte-li totiž zájem o to se zúčastnit některé z diskusí a nejste registrovaní, můžete tak učinit v případě těch, které se nekonají na Žofíně. Dalšími místy Fora 2000 jsou také Goethe Institut, Fakulta sociálních věd UK (Hollar), Akademie věd, Černínský palác, Francouzský institut a další, viz přehled a mapa v brožuře. Jednotlivá témata a jména hostů se dozvíte tamtéž. Jako dobrý tip se například zdá diskuse Electronic Activism and Democratization of the Public Sphere či Censorship on the Internet na půdě FSV UK. Pečlivě si tak prostudujte program, ať vám něco neunikne.

Veškeré informace a podrobnosti k nalezení na www.forum2000.cz, přidat si konferenci do svého Google kalendáře můžete skrze náš kalendář akcí. Aktuality o konferenci sledujte i na Facebooku a Twitteru.

Print Friendly, PDF & Email