V těchto dnech vyšlo aktuální číslo Sociologického časopisu, klíčové publikace české sociologie vycházející už od roku 1965. Jeho hlavním tématem je zejména letošní úmrtí Prof. Miloslava Petruska, na něž reagují Ondřej Císař, Michal Illner, Jiří Večerník a Zdeněk R. Nešpor. Obsahuje však také dva Petruskovy texty: nekrolog Poslední dopis dr. Ladislava Čerycha, dr.h.c. a esej Masaryk mezi svými sociologickými současníky při příležitosti 75. výročí Masarykova úmrtí. Na tomto místě je vhodné připomenout, že v těchto dnech vyšel také sborník textů Miloslava Petruska, který byl připraven z důvodu udělení ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 právě Prof. Petruskovi in memoriam. Nese název Společnost a kultura. Sociologické úvahy a eseje a v minulém týdnu byl k němu pořádán seminář na půdě ISS FSV UK, na němž byly některé z textů podrobeny kritickému rozboru. Na stránkách Sociální teorie .cz se k němu spolu se zmíněnou publikací vrátíme.

Dalším obsahem časopisu jsou stati, recenze a oslava jubilea Iva Možného, který oslavil své 80. narozeniny. Všechny texty jsou k dispozici online na webu časopisu nebo přímo pod následujícími odkazy. Jednotlivá čísla je také možné zakoupit, případně využít nabídky na předplatné.

Obsah čísla 4/2012

ZEMŘEL MILOSLAV PETRUSEK

Ondřej Císař:
Zemřel Miloslav Petrusek [607]

Michal Illner:
Odešel Miloslav Petrusek [608]

Jiří Večerník:
Odešel velikán české sociologie [609]

Zdeněk R. Nešpor:
Miloslav Petrusek v dějinách české sociologie [610]

STATI

Josef Bernard:
Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky [613]

Kateřina Zábrodská, Petr Květon:
Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti [641]

Zdeněk R. Nešpor:
Studium a studenti sociologie v Československu před nástupem komunistického režimu [669]

Marta Hirschová, Martin Kreidl:
Vliv počtu sourozenců na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost v ČR [697]

Dana Hamplová:
Zdraví a rodinný stav: dvě strany jedné mince? [737]

Arnošt Veselý:
Institucionalizace neodpovědnosti, efektivity, nebo konformity? Reformy organizací veřejných služeb v teorii akontability [757]

JUBILEA

-red-:
Ivo Možný osmdesátiletý [785]

Stein Ringen:
Ivo Možný má osmdesát [786]

Petr Mareš:
Ivo Možný a jeho pět zásluh [788]

Jiří Večerník:
Buď pozdraven, markrabě moravský! [792]

Miloslav Petrusek:
Můj obraz Iva Možného mezi třemi M [794]

NEKROLOGY

Miloslav Petrusek:
Poslední dopis dr. Ladislava Čerycha, dr.h.c. (1925–2012) [797]

VÝROČÍ

Miloslav Petrusek:
Masaryk mezi svými sociologickými současníky (k 75. výročí úmrtí) [799]

RECENZE

Pavel Říčan:
Hynek Jůn: Moc, pomoc a bezmoc [803]

Vladimír Naxera:
Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky) [805]

Jakub Havlíček:
Roman Vido: Konec velkého vyprávění. Sekularizace v sociologické perspektivě [808]

Lenka Hanovská:
Małgorzata Jacyno: Kultura individualismu [811]

Milan Hrubeš:
Hendrik Wagenaar: Meaning in action: interpretation and dialogue in policy analysis [814]

Michal Pullman:
Marek Hrubec: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky [819]

Print Friendly, PDF & Email