Sociologický časopis 1/2013: Pierre Bourdieu a jiné zajímavosti

Sociologický ústav AV ČR přichází s dalším číslem Sociologického časopisu. I tentokrát je jeho obsah naplněn zajímavými tématy: vedle problematiky přístupu k městskému veřejnému prostoru, reintegrace bezdomovců nebo situace homosexuálů a transsexuálů ve východoslovenských romských osadách, je první letošní vydání zaměřené na postavu Pierra  Bourdieu: vedle textu Terezy Hyánkové o Bourdieum a Kabylech je to zejména Bourdieuho text …

Nové číslo Sociologického časopisu (4/2012)

V těchto dnech vyšlo aktuální číslo Sociologického časopisu, klíčové publikace české sociologie vycházející už od roku 1965. Jeho hlavním tématem je zejména letošní úmrtí Prof. Miloslava Petruska, na něž reagují Ondřej Císař, Michal Illner, Jiří Večerník a Zdeněk R. Nešpor. Obsahuje však také dva Petruskovy texty: nekrolog Poslední dopis dr. Ladislava Čerycha, dr.h.c. a esej Masaryk mezi …

Možnosti vědce v nealternativní společnosti – Portrét Miloslava Petruska

„Lidem čerta starého záleží na tom, jak se společnost, v níž žijí, jmenuje a v jakém stádiu rozvinutosti se momentálně nachází. Chtějí prostě slušně žít, mezi slušnými lidmi, ve fungující ekonomice a se slušnou vládou, kterou by byli ochotni když ne milovat, tak aspoň upřímně a přesvědčeně respektovat.” [Grňa 1988] Profesor PhDr. Miloslav Petrusek, Csc. je jedním …