Sociologický ústav AV ČR přichází s dalším číslem Sociologického časopisu. I tentokrát je jeho obsah naplněn zajímavými tématy: vedle problematiky přístupu k městskému veřejnému prostoru, reintegrace bezdomovců nebo situace homosexuálů a transsexuálů ve východoslovenských romských osadách, je první letošní vydání zaměřené na postavu Pierra  Bourdieu: vedle textu Terezy Hyánkové o Bourdieum a Kabylech je to zejména Bourdieuho text Chvála sociologie a překlad Wacquantovy Případové studie vědeckého svěcení – o předávání nejvyššího francouzského vědeckého ocenění Pierrovi Bourdieu v roce 1993 (a Wacquantovo pojednání o Pierrovi jste četli?). Pozornosti by ale neměl uniknout ani text Miloslava Petruska věnovaný ,,outsiderům“ politické sociologie, mezi které vybral Moscu a Michelse. SOÚ tak opět potvrzuje, že má-li některé české periodikum smysl, je to právě Sociologický časopis.

Následující odkazy směřují přímo k daným textům. Více informací o Sociologickém časopisu najdete a webu ústavu, abstrakty k jednotlivým textům potom zde.

Sociologický časopis – 1/2013

STATI

Tomáš Kobes:
Identifikace a praxe homosexuálů a transsexuálů ve východoslovenských romských osadách [3]

Martina Mikeszová, Martin Lux:
Faktory úspěšné reintegrace bezdomovců a nástroje bytové politiky pro řešení bezdomovství v ČR [29]

Hana Librová:
Environmentálně orientované motivace a potenciál zklamání [53]

Pavel Pospěch:
Městský veřejný prostor: interpretativní přístup [75]

Tereza Hyánková:
Pierre Bourdieu a Kabylové: Idealizace, identifikace, instrumentalizace? [101]

DOKUMENTY

Ondřej Císař, Jan Balon:
Veřejný význam sociologie: na úvod dvou připomenutí [123]

Loïc Wacquant:
Bourdieu 1993: Případová studie vědeckého svěcení [126]

Pierre Bourdieu:
Chvála sociologie (1993) [141]

Miloslav Petrusek:
Mosca a Michels – „outsideři“ politické sociologie? Politická formule a železný zákon oligarchie [149]

Print Friendly, PDF & Email