Potřebujeme sociologické superhrdiny,“ píše Peter Kaufman z Everyday Sociology Blog. Superhrdinové jsou skvělí, jenže pokaždé přijdou, až když už je superpadouch v ráži a problém na světě. Zlo přemohou, jenže mu nedokáží předcházet, nehatí plány útočníků v momentě, kdy je spřádají. Co kdybychom tedy měli hrdiny a hrdinky, píše Peter, kteří by nás ochraňovali od toho, aby svět upadal hlouběji do násilí, rozdělení a destrukce? Přichází tedy se třemi novými sociologickými superhrdiny, které ve volném překladu představuji.

Tito sociologičtí hrdinové nemusí vzbuzovat stejné nadšení a akci jako tradiční superhrdinové, ale jejich práce na záchraně humanity je dost možná ještě důležitější. Nebojují se symptomy zla, ale s původem problémů, které ohrožují naši existenci. Pouze čas může ukázat, jestli tito sociologičtí hrdinové najdou své místo ve světě, a zdali slova jako BAM! KA-BOOM! SMASH! nahradí například slova MYSLI! FAKTA! PRAVDA! REFLEXE! SPOJENÍ!

Factoid Fanatic
Factoid Fanatic

Factoid Fanatic

Objevuje se na scéně, aby zajistil/a, že to, co se říká, je přesné a podpořené daty. V době, kdy vládní představitelé, média a neinformovaní občané používají „alternativní fakta“ a lži, přichází Factoid Fantastic. Má neomezený arzenál dat a výzkumem podpořených podkladů, aby zajistil/a, že nebude tolerována falešnost a ostudné lži. Ať už jde o odmítání klimatické změny, ekonomické politiky nebo historického dědictví nerovnosti, je zde Factoid Fantastic, aby pomohl lidem pochopit, proč mohou být jejich postoje a myšlenky nesprávné nebo chybné. Také se nebojí intervenovat do nejvyšších vládních míst, aby zajistil/a, že politici nepoužívají nepodložená tvrzení k přijímání zákonů, které škodí planetě a lidstvu.

Každý fanoušek superhrdinů a superhrdinek zná Wonder Woman a její Laso pravdy, které způsobuje vyřknutí pravdivých slov z úst zrovna v lanu uvězněných. Existuje mnoho dezinformací, že si mnoho lidí ani neuvědomuje, že to, v co věří, je založeno na chybných datech nebo předpokladech. Na ně nebude Laso pravdy příliš účinné. Ale jakmile se objeví Factoid Fantastic, uvědomí si, kolik z toho, co si mysleli, bylo pravdivého, a že jejich skutečnost byla založena na neplatných argumentech a nepřesných informacích. Factoid Fantastic si uvědomuje, jak těžké bude dostat se k některým lidem. Nicméně vytrvá, protože je vybaven/a nekonečnou zásobou vědění, grafů, ilustrací, studií a statistik, aby i ti nejsveřepější odmítači pravdy uviděli světlo.

The Reflector
The Reflector

The Reflector

Přichází na scénu, když si lidé potřebují být vědomi své předpojatosti, stereotypů a předsudků, které zahalují jejich světonázor. The Reflector třímá své silné introspektivní zrcadlo, abyste zažili opravdovou reflexivitu. Zatímco se díváte do zrcadla, okamžitě si uvědomíte předsudky, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Pak jste schopni vidět, jak tato zaujatost ovlivňuje způsob, jakým vnímáte svět a jak s ním inereagujete. The Reflector, na rozdíl od marvelovskcýh hrdinů Kamaly Khan a Nighthawka, kteří často bojují proti předsudkům poté, co se objeví, uhasí předpojaté chování předtím, než vystrčí svoji ošklivou hlavu.

Většina z nás nebude příliš potěšena návštěvou The Reflectora – kdo by chtěl být konfrontován se svými předsudky a stereotypy? Peter Kaufman parafrázuje Petera Bergera z jeho Pozvání do sociologie: lidé, kteří se vyhýbají šokujícím odhalením o nich samých, ti, kteří věří, že jsou dobří a čistí, ti, kteří mají rádi bezpečí světa považovaného za samozřejmost, by se měli před The Reflectorem klidit, protože jim bude setkání s ní/m nepříjemné.

Navzdory našeho odporu k ní/němu je práce The Reflectora životně důležitá, pokud chceme vymýtit -ismy netolerance, které tak hluboce zamořují náš svět. Důvodem, proč stále existují věci jako rasismus a sexismus, je to, že jen málo z nás je ochotno připustit plejádu způsobů, jakými jsme rasističtí a sexističtí. Dokud nebudeme schopni přiznat naše vlastní předsudky a zaujatost, tyto -ismy netolerance budou nadále vzkvétat. Pokud by každého z nás navštívil/a The Reflector, pomohlo by nám to i přes nutnou nepříjemnost takového setkání porozumět, že každý z nás musí být součástí řešení, pokud chceme tento problém eliminovat.

Captain Interdependent
Captain Interdependent

Captain Interdependent

Není dlouho ztraceným bratrancem Kapitána Ameriky. Pomáhá nám vidět, že se vzájemně potřebujeme, abychom přežili. Jako pravý vůdce nám připomíná, že není žádné „já“ v týmu. Bojuje proti nekontrolovanému individualismu, dualistické mentalitě my versus oni a poukazuje na to, že jsme všichni spojeni – nejen my jako lidé, ale my jako všechny živé druhy a živé organismy vesmíru.

Kapitán Amerika po 70 let bojoval proti nepřátelům ohrožujících americký způsob života: nacistům, fašistům, komunistům a teroristům. Jejich ideologie byli proti přesvědčení amerického lidu, ale hlavním důvodem, proč se vzájemně nenávidí, je přílišný důraz na vzájemné rozdíly. Obě strany vytvořily soubor přesvědčení, že jsou odlišnými a oddělenými druhy. Mentalita my versus oni je jako kolektivní manifestace individualismu. Jedna strana se cítí ohrožena způsobem života té druhé, takže je třeba vymýtit odlišný způsob života pro zachování vlastního. Captain Interdependent dělá nesmírně důležitou a náročnou práci, jak přimět lidi, aby viděli, že naše přežití je na sobě vzájemně závislé. Jakmile pochopíme základní poselství, spíše přijmeme naše ideologické rozdíly. Žádná ze stran se nebude snažit vnucovat své přesvědčení té druhé, namísto toho přijmeme více postoj žij a nech žít, abychom neohrožovali vzájemnou existenci.

Captain Interdependent také cítí svoji povinnost v zajištění toho, aby lidé respektovali jejich hluboké propojení k a závislost na Zemi. Klimatickou změnu, znečištění a masové vymírání rostlin a živočichů lze připsat lidem, kteří neuznávají, že žijeme v biosféře. Příliš mnoho lidí se k Zemi chovalo jako k samostatné entitě, kterou můžeme použít pro své vlastní sobecké účely a potěšení. Captain Interdependent je zde, aby zajistil, že porozumíme naší propojenosti se všemi živými tvory a že díky tomuto poznání budeme žít harmoničtěji.

Zdroj:

Kaufman, Peter. 2017. „Sociological Superheroes.“ In: Everyday Sociology Blog. 3. 7. 2017. [Dostupné online: <www.everydaysociologyblog.com/2017/07/sociological-superheroes.html>]

Ilustrace v textu: Terence Moronta. Úvodní ilustrace: Jimlee.

Print Friendly, PDF & Email